English French German Italian Portuguese Russian Spanish
You are here >
Sat 17 Jul 2010
สัตวแพทย์สัตว์เลี้ยงไทย
การเลี้ยงลูกไก่เล็กอายุ 21-36 สัปดาห์ ภาคจบ
หางาน สัตวแพทย์ รักษา สุนัข แมว ชูการ์ สัตว์เลี้ยงป่วย

?


1. ไก่พ่อแม่พันธุ์ที่เลี้ยงอยู่บนกรงตับต่อจากรุ่นหนุ่มสาวนั้นแม่ไก่ จะเริ่มไข่ฟองแรกเมื่ออายุประมาณ 150 วัน หรือ 5-5.5 เดือน เมื่อไก่เริ่มไข่ให้เปลี่ยนสูตรอาหารใหม่ให้มีโภชนะอาหารเพิ่มขึ้นเพื่อไก่นำไปสร้างไข่รวมทั้งเพิ่มแร่ธาตุแคลเซี่ยม จากเดิม 0.60% เป็น 3.36% ฟอสฟอรัส 0.3% เป็น 0.42% เพื่อนำไปสร้างเปลือกไข่ ส่วนไก่พ่อพันธุ์นั้นให้อาหารเช่นเดียวกับแม่ไก่ แต่มีธาตุแคลเซี่ยมต่ำกว่า คือ 0.60% และฟอสฟอรัส 0.3% เท่า ๆ กับในอาหารไก่รุ่นหนุ่มสาว ทั้งนี้เพราะไก่พ่อพันธุ์ไม่ไข่จึงไม่จำเป็นจะต้องให้แคลเซี่ยมและฟอสฟอรัสสูงและอีกประการหนึ่งการให้ธาตุแคลเซี่ยมสูงเช่นเดียวกับไก่แม่พันธุ์ หรือให้อาหารสูตรเดียวกับไก่แม่พันธุ์นั้น มีการค้นคว้าและวิจัยพบว่าทำให้การผสมพันธุ์ของพ่อไก่ไม่ดี มีน้ำเชื้อน้อยและผสมไม่ติด ดังนั้นการจัดการที่ดีจึงควรแยกสูตรอาหารให้ไก่พ่อแม่พันธุ์กินจำนวนอาหารที่ให้แม่ไก่กินขึ้นอยู่กับอัตราการไข่ของแม่ไก่แม่ไก่ไข่มากกว่าก็ให้กินมากไข่น้อยก็ให้อาหารลดลงตามส่วน ดังตารางที่ 9

?

2. สิ่งที่จะต้องปรับอันที่สองนอกเหนือจากเรื่องอาหาร คือ เรื่องของแสงสว่าง เพราะแสงสว่างจะมีผลกระทบโดยตรงกับอัตราการไข่การให้แสงสว่างต่อวันไม่เพียงพอ แม่ไก่จะไข่ลดลง แม้ว่าเราจะให้อาหารครบทุกหมู่ และการจัดการเรื่องอื่น ๆ อย่างดี แสงเกี่ยวข้องกับการสร้างฮอร์โมนที่ใช้ในขบวนการผลิตไข่ของแม่ไก่ผ่านทางตาไก่แสงสว่างที่พอเพียงควรมีความเข้ม 1 ฟุตแคลเดิ๊ลในระดับตัวไก่ และเวลาที่ให้แสงสว่างวันละ 14-15 ชั่วโมงติดต่อกัน การให้แสงสว่างมากไม่ดี เพราะทำให้ไก่ไข่ไม่เป็นเวลากระจัดกระจาย บางครั้ง ไข่กลางคืนอีกด้วย ไก่จะจิกกันมากตื่นตกใจง่ายและมดลูกทะลักออกมาข้างนอก การจัดแสงสว่างให้เป็นระบบติดต่อเนื่องกันวันละ 14-15 ชั่วโมง แม่ไก่จะไข่ก่อนเวลา 14 น. ทุก ๆ วัน จากการเลี้ยงไก่หนุ่มสาว อายุ 15-20 สัปดาห์ เรากำจัดเวลาการให้แสงสว่างเพิ่มขึ้นสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง จนถึง สุดท้ายวันละ 14-15 ชั่วโมง แล้วหยุดเพิ่มและรักษาระดับนี้ตลอดไปจนกว่าแม่ไก่จะหยุดไข่และปลดระวาง การให้แสงด้วยหลอดไฟนีออนให้ผลดีกว่าหลอดไฟที่มีใส้ทังสะเต็ลที่ใช้กันในบ้านเรือนทั่ว ๆ ไป เพราะใช้งานได้ทนกว่าและประหยัดไฟกว่าไม่สิ้นเปลืองค่าไฟฟ้ามากเท่ากับหลอดที่มีใส้ดังกล่าวสำหรับสีของแสงควรให้เป็นสีขาวเพราะหาได้ง่ายราคาถูกและให้ผลดีกว่าสีอื่น ๆ

?

การคำนวณความเข้มของแสงเท่ากับ 1-2 ฟุตแคนเดิ๊ล (Foot Candle) ในระดับกรงไก่หรือตัวไก่ คำนวณได้จากสูตรดังนี้

?

ความเข้มของแสง = แรงเทียนของหลอดไฟ x ระยะทางจากหลอดไฟถึงจุดที่ต้องการวัดคิดเป็นฟุต

?

สรุปโดยย่อใช้หลอดไฟนีออน 40 วัตต์ ต่อพื้นที่ 200 ตารางฟุต ติดหลอดไฟสูงจากพื้นระดับเพดานคอก และวางหลอดไฟห่างจากกัน 10-14 ฟุต สำหรับเปิดไฟเสริมในเวลามืดและกลางคืนให้ได้แสงสว่างติดต่อกัน 14-15 ชั่วโมง เป็นพอเพียง

?

3. บันทึกจำนวนไข่และน้ำหนักไข่ในบัตรประจำตัวแม่ไก่โดยบันทึกการไข่ทุก ๆ วัน ส่วนน้ำหนักไข่ให้ชั่งน้ำหนักไข่ทุก ๆ สัปดาห์ ๆ ละ 3 วัน แล้วหาค่าเฉลี่ยน้ำหนักไข่ต่อสัปดาห์และต่อเดือนต่อไป ข้อมูลที่ได้จากการบันทึกอัตราการไข่แต่ละเดือน ให้จัดทำเป็นกราฟแสดงไว้บนกระดานดำแสดงสถิติและข้อมูลอื่นของไก่ที่อยู่ในคอกไก่นั้น ๆ การคำนวณอัตราการไข่ให้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของไก่ที่ให้ไข่ต่อระยะเวลาที่กำหนด (Hen-day Egg production) อัตราการไข่ = จำนวนแม่ไก่ x 100%
???????? ?????? จำนวนแม่ไก่
อัตราการไข่ในเดือนมกราคม = จำนวนไข่รวม 30 วัน x 100%
???????? ???????? ???????? ???????? จำนวนแม่ไก่ x 31

?

นำข้อมูลมาทำกราฟให้แกนนอนเป็นเวลา แกนตั้งเป็นเปอร์เซ็นต์ไข่แล้วเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานดังภาพที่ 1 และตารางที่ 8
รูปที่ 1 แสดงกราฟมาตรฐานการไข่ของไก่แม่พันธุ์โร๊ดไอแลนด์แดงและบาร์พลีมัธร๊อกตารางที่ 8 แสดงมาตรฐานปริมาณและอัตราการไข่ของแม่ไก่อายุต่าง ๆ กันตั้งแต่แม่ไก่ไข่ฟองแรก
ของไก่พันธุ์โร๊ดไอแลนด์แดงและบาร์พลีมัธร๊อก
อัตราการไข่(สัปดาห์) อัตราการไข่(%)อายุการไข่(สัปดาห์)อัตราการไข่(%)อายุการไข่(สัปดาห์)อัตราการไข่(%)
1 5 18 84 35 71
2 17 19 83 36 70
3 34 20 83 37 70
4 54 21 82 38 69
5 71 22 81 39 68
6 89 23 80 40 67
7 92 24 79 41 57
8 90 25 79 42 66
9 89 26 78 42 65
10 89 27 77 44 64
11 89 28 76 45 64
12 88 29 76 46 63
13 88 30 75 47 62
14 87 31 74 48 61
15 86 32 73 49 61
16 86 33 73 50 60
17 85 34 72 51 59
????52 58
????รวม ??264 ??ฟอง/ตัว
????เฉลี่ย ??72.4 %

ตารางที่ 9 จำนวนอาหารผสมที่มีโปรตีน 16% พลังงาน 2900 M.E. Kcal/Kg ที่ให้แม่ไก่กิน

ตามอัตราการไข่ น้ำหนักไข่และน้ำหนักตัวของแม่ไก่

นน.ตัว(กรัม/ตัว)นน.ไข่(กรัม/ฟอง) อัตราการไข่ต่อวัน (%)
50 60 70 80 90 100
1.59 52.0 70 78 84 91 99 106
1.59 56.7 73 81 89 96 104 112
1.59 61.4 76 84 92 100 108 116
1.59 66.4 79 88 98 106 116 124
1.71 52.0 69 77 84 91 98 105
1.71 56.7 79 80 88 96 104 111
1.71 61.4 75 83 91 99 108 116
1.71 66.1 79 88 98 106 115 124
1.82 52.0 68 76 83 89 97 104
1.82 56.7 71 79 87 94 103 110
1.82 61.4 74 82 90 98 106 114
1.82 66.1 78 86 96 104 114 123
1.93 52.0 67 75 84 89 96 103
1.93 56.7 71 78 88 94 102 109
1.93 61.4 73 81 91 98 106 114
1.93 66.1 77 86 97 104 113 122
2.04 52.0 66 74 83 88 95 102
2.04 56.7 69 77 87 93 101 108
2.04 61.4 72 80 90 96 104 113
2.04 66.1 69 84 96 103 112 121
2.15 52.0 65 73 82 87 94 101
2.15 56.7 69 76 86 92 100 108
2.15 61.4 71 79 89 96 104 112
2.15 66.1 69 84 95 102 111 120

สูตรอาหารแม่ไก่ไข่
วัตถุดิบอาหาร ปริมาณ หมายเลข/โภชนะ อาหาร ต้องการ เกินหรือขาด
1. ข้าวโพด
2. กากถั่วเหลือง (44%)
3. ใบกระถินป่น
4. ปลาป่น (55%)
5. เปลือกหอย
6. ไดแดล (p/18)
7. เกลือ
8. DL/เมทไธโอนีน
9. พ.แม่ไก่ไข่
รวม 100.00 กก.
ราคา 4.67 บาท/กก.
(อาจเปลี่ยนแปลงได้)
66.06
14.63
4.00
5.00
8.50
1.00
0.50
0.06
0.25
1. โปรตีน
2. พลังงานหมู่
3. พลังงานไก่
4. ไขมัน
5. เยื่อใย
6. แคลเซี่ยม
7. ฟอส.รวม
8. ฟอส.ใช้ได้
9. ลิโนลิอิค
10. แซนโทพิล
11. ไลซีน
12. เมท+ซิส
13. ทริปโตเฟน
14. ทริโอนีน
15. ไอโซลูซีน
16. ลูซีน
17. อาร์จินีน
18. เฟน+ไทโร
19. ฮิสติดิน
20. เวลีน
16.00
2772.78
2743.19
3.33
3.45
3.92
0.50
0.48
0.00
0.00
0.80
0.61
0.18
0.60
0.73
1.52
0.93
1.17
0.40
0.81
16.00
0.00
2900.0
0.00
0.00
3.75
0.00
0.35
0.00
0.00
0.71
0.61
0.15
0.50
0.55
0.81
0.75
0.88
0.17
0.61
0.00
2772.78
-156.81
3.33
3.45
0.17
0.50
0.13
0.00
0.00
0.09
0.00
0.03
0.10
0.18
0.71
0.18
0.29
0.23
0.20

หมายเหตุ อาหารไก่พ่อพันธุ์ให้ลดเปลือกหอยลงเหลือ 1.0 กก. และเพิ่มข้าวโพดขึ้นเป็น 73.56 กก. นอกนั้นคงเดิม

ตารางที่ 10 แสดงส่วนประกอบของไวตามิน และแร่ธาตุในอาหารของไก่พันธุ์โร๊ดไอแลนด์แดง
และบาร์พลีมัธร๊อคของกรมปศุสัตว์
ไก่เล็ก ไก่ไข่ ไก่พ่อ-แม่พันธุ์
0-8(ส.ป.) 9-20(ส.ป.) 21-72(ส.ป.) 28-72(ส.ป.)
ความต้องการไวตามิน
ต่ออาหาร 1 กก.
ไวตามิน เอ. (ไอยู)
ไวตามิน ดี3 (ไอ ยู)
ไวตามินอี (ไอ ยู)
ไวตามินเค (ม.ก.)
ไทนามิน (ม.ก.)
ไรโบฟลาวิน (ม.ก.)
ไนอาซีน (ม.ก.)
โคลีน (ม.ก.)
กรดเพนติโตธินิค (ม.ก.)
กรดโฟลิกไพริด๊อกซีน (ม.ก.)
ไบโอติน (ม.ก.)
ไวตามิน บี 12 (ม.ก.)
ความต้องการแร่ธาตุ
ต่ออาหาร 1 กก.
แมงกานีส (ม.ก.)
เหล็ก (ม.ก.)
ทองแดง (ม.ก.)
สังกะสี (ม.ก.)
ซีลีเนียม (ม.ก.)
ไอโอดีน (ม.ก.)
แมกนีเซี่ยม (ม.ก.)


9000
1300
15
1.5
2.2
5.0
40.0
1600.0
13.0
0.75
4.0
0.2
12.0


66.0
96.0
5.0
60.0
0.15
0.42
600.0


7000
1200
10.0
1.5
2.0
4.0
30.0
1400.0
11.0
0.60
3.5
0.15
10.0


66.0
96.0
5.0
60.0
0.10
0.42
600.0


7500
1300
7.5
1.5
1.5
4.5
30.0
1400.0
10.0
0.75
3.0
0.2
10.0


66.0
96.0
5.0
60.0
0.10
0.42
600.0


7500
1300
10.0
1.5
2.2
6.5
30.0
1400.0
12.0
1.0
4.0
0.3
14.0


66.0
96.0
5.0
60.0
0.10
0.42
600.0
Comments (0)Add Comment

Write comment
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
smile
wink
laugh
grin
angry
sad
shocked
cool
tongue
kiss
cry
smaller | bigger

busy
 
Designed by www.thaivetcentral.com
All Rights Reserved
ขายสุนัข|สัตวแพทย์ |ซื้อ-ขายสุนัข|ขายม้า|หางานสัตวแพทย์|แมว|ชูการ์|ขายกระต่าย